VALTUUSTOALOITTEET 2016

VALTUUSTOALOITTEET 2015


VALTUUSTOALOITTEET 2014


VALTUUSTOALOITTEET 2013


TEHDYT VALTUUSTOALOITTEET 2011

Valtuustoaloitteita on jätetty seuraavasti;

Kvalt 16.2.2011

-Hannu Vihreäluoto; Kivikaudelta sähköiseen. Kunnanhallituksen, valtuuston ja lautakuntien jäsenille esityslistojen ja liitteiden lähetys sähköisesti. Muutos toisi kannettavat tietokoneet valtuutetuille valtuustosalin pöydille.

TEHDYT VALTUUSTOALOITTEET 2010


Valtuustoaloitteita on jätetty seuraavasti;

Kvalt 22.6.2010

-Hannu Vihreäluoto; kompostointiongelma – paikka mihin asukkaat ja Coor Service voisi viedä kompostiin kuuluvat risut, lehdet jne.

 
Kvalt 11.10.2010 (luottamushenkilön esiin tuomat asiat)

-Hannu Vihreäluoto; vuokra-asuntojen yhtiöittäminen

 
Kvalt 15.11.2010

-Hannu Vihreäluoto; yhteistoimintamenettelyn aloittaminen

 

-Hannu Vihreäluoto; Nuorille mielekästä toimintaa – tehdään parannus kahdessa vaiheessa. 1 vaihe – Askolan koulun sisäpihalle hankitaan siirrettävät koripallotelineet. 2 vaihe – Askolan koulun sisäpihalta asvaltoidaan 300 m2 alue (lähellä rantalentiskenttää) ja hankitaan katusählyyn tarvittavat laidat ja maalit

 

Kvalt 7.12.2010 (luottamushenkilön esiin tuomat asiat)

-Hannu Vihreäluoto; torin yleisilme, kuinka kunta voisi piristää katukuvaa

 

Kvalt 15.11.2010

Asiana; Yhteistyömenettelyn aloittaminen/siivouksen kilpailuttaminen

Valtuustossa keskustelun kuluessa Seija Hämäläinen teki esityksen, että työntekijöiden esitys (21.9.2010) Askolan kunnan siivoustoimen jatkamisesta omana työnä toteutettaisiin ja siivoustoimea ei kilpailuteta. Mm. Malla Felin kannatti Seija Hämäläisen esitystä.

 

Koska oli tehty kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Seija Hämäläisen ehdotusta äänestävät "EI". Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta ja järjestyksestä hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä saatiin 11 "JAA" ääntä ja 15 "EI" ääntä sekä 1 tyhjä. Näin ollen Seija Hämäläisen esitys tuli kunnanvaltuuston päätökseksi.

Hannu Vihreäluoto jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

Taito- ja taideaineiden merkitys lisääntyy koko ajan tässä yhä teknistyvässä
kehoa passivoivassa maailmassa. Erityisesti nuorille pitää järjestää mielekästä
tekemistä ja siihen on luotava mahdollisuudet. Ikävä kyllä Askolan
kunta on tässä suhteessa pudonnut junasta jo kauan sitten. Tarttis tehrä jottain, kuten eräällä presidentillä oli tapana sanoa.
 
Ehdotankin, että asiaan tehdään parannus kahdessa vaiheessa. Vaiheessa
yksi hankitaan Askolan koululle sisäpihalle siirrettävät koripallotelineet jotta
katukoriksen pelaaminen kesällä ja syksyllä olisi mahdollista (v. 2011).
 
Vaiheessa kaksi asfaltoidaan Askolan koulun sisäpihalta 300 m2 alue (läheltä
rantalentiskenttää) ja hankitaan katusählyyn tarvittavat laidat ja maalit
(v. 2012).
Näin saadaan nuorten energia siirrettyä oikeaan suuntaan, pois pahanteosta
kohti terveempää aikuisuutta.
 
(Allekirjoitukset: Hannu Vihreäluoto, Malla Felin, Seija Hämäläinen, Juha
Kurki ja Tero Aaltonen)

TEHDYT VALTUUSTOALOITTEET 2009

-Hannu Vihreäluoto kvalt 5.5.: -suojatiet Askolan koulun kohdalle turvaamaan liikenneturvallisuutta (ei vielä toteutunut)
-Hannu Vihreäluoto kvalt 17.9; -Askolan koululle pienluokka levottomuuden poistamiseksi (toteutui)
-Hannu Vihreäluoto kvalt 16.11; -esitys, että kouluille tulisi nimikkopoliisit (toteutui)

 

Aloitteet
Kunnallisvaalit 2012
EtusivuKuntavaalit 2017Askolan demaritValtuustokausi 2013-2016YhteystiedotLinkkejä
Askolan Sosialidemokraatit ry.